Menyambut Wulan Son9o dan Tradisi Pengesahan Saudara Tahta Mataram 2019

Menyambut Wulan Son9o dan Tradisi Pengesahan Saudara Tahta Mataram 2019

Menyambut Wulan Son9o dan Tradisi Pengesahan Saudara Tahta Mataram 2019

Pada Tanggal 9 September 2019 (Wulan Songo) nanti Saudara Tahta Mataram ada hajad besar, yaitu MILAD TAHTA MATARAM yang ke 14 tahun. Seperti biasanya seluruh wilayah, cabang, divisi, ranting dan rayon Tahta Mataram dimanapun berada akan mengadakan malam tirakatan di daerahnya masing-masing yang dilaksanakan pada tgl 8 September malamnya. Begitu pula untuk Tahta Mataram Pusat dianabol yang juga akan melaksanakan malam tirakatan di Pusat pada tanggal dan hari tersebut.

Selain untuk memperingati milad tahta mataram, di Wulan Songo (Bulan Sembilan) ini juga akan dilaksanakan Pengesahan Saudara Tahta Mataram Angkatan ke – XIV (14) yang disahkan langsung oleh Sesepuh Tahta Mataram (Sabuk Selendang Putih) melalui tradisi mori hitam. Tradisi mori hitam ini berbeda dengan tradisi kenaikan tingkat siswa/murid (sabuk dibawah coklat III), yang mana tradisi ini adalah bukti kelulusan para siswa Tahta Mataram yang sudah berlatih sebelumnya melalui gemblengan dan pendidikannya di cabang dan divisi masing-masing. Tradisi mori hitam bisa dianggap sebagai sebuah simbol kelulusan para siswa/murid Tahta Mataram yang mana dengan pengesahan itu pula mereka sudah boleh untuk melatih dan menciptakan generasi penerus Tahta Mataram.

Bersamaan pada bulan ini juga, Tahta Mataram juga ikut serta menyambut Bulan Muharram Tahun Baru Islam (Jawa; Bulan Sura) yang dilakukan pada saat malam tirakatan itu pula. Biasanya pelaksanaan malam tirakatan dilaksanakan dengan acara perenungan bersama dan di simboliskan dengan potong tumpeng yang ditutup dengan Doa.

(Admin)

Menyambut Wulan Son9o dan Tradisi Pengesahan Saudara Tahta Mataram 2019