Nasihat Spiritual Ki Surya Nagapati – Kisah Domba Mencari Makan Salam beribu Salam Kebaikan Atas segala Rahmat, Berkah dan Hidayah dari Allah …